Konkursy

 • Aktywne
  Brak aktywnych konkursów.
 • Zakończone

  Konkurs na nazwę serii VLOG
  (zobacz wideo konkursowe)

  1. Organizatorem konkursu jest Emil Karolak, właściciel platformy edukacyjnej Szkoła Zioła.
  2. Konkurs będzie przeprowadzony jednorazowo w dniach 04.02.2024 (od godz. 22:00:00) - 17.02.2024 (do godz. 23:59:00) (CET / GMT+1).
  3. Uczestnikiem Konkursu może być każda dorosła osoba fizyczna, będąca obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, która zaakceptuje niniejszy regulamin i wypełni zadanie konkursowe opisane w konkursowym filmie na kanale YouTube "Szkoła Zioła" @szkolaziola.
  4. Zwycięzcą zostanie 1 (jedna) osoba wybrana subiektywnie przez Organizatora.
  5. Każdy uczestnik może wysłać nielimitowaną liczbę zgłoszeń. W przypadku wielu jednakowych zgłoszeń konkursowych pod uwagę będzie brane tylko pierwsze chronologicznie zgłoszenie.
  6. Nagrodą w konkursie jest kod rabatowy uprawniający do jednorazowej zniżki o wartości 200 PLN przy zakupach w sklepie internetowym www.sidbank.pl
  7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani zwrotowi niewykorzystanej części kuponu.
  8. Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail uczestnika po potwierdzeniu jego tożsamości.
  9. Konkurs przeprowadzany jest na terenie i podlega prawu Królestwa Hiszpanii.
  10. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w wideo na kanale "Szkoła Zioła" w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien wysłać e-mail na adres [email protected] w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody i przejścia prawa do nagrody na innego uczestnika konkursu.
  11. Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej i posiada do niej pełne prawa autorskie - osobiste oraz majątkowe.
  12. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej przez Zwycięzcę pracy konkursowej przesłanej w formie nazwy dla serii wideo. W celu odbioru nagrody Zwycięzca musi podpisać umowę o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora.
  13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
  14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
  15. YouTube, Facebook, Google, Breed Bros, Wolne Konopie, sidbank.pl NIE są organizatorami, zarządcami ani sponsorami konkursu.  Konkurs Spider Farmer Prime Day Sale
  (zobacz wideo konkursowe)

  1. Organizatorem konkursu jest Emil Karolak, właściciel platformy edukacyjnej Szkoła Zioła.
  2. Konkurs będzie przeprowadzony jednorazowo w dniach 14.07.2023 (od godz. 12:00:00) - 28.07.2023 (do godz. 23:59:00) (CET / GMT+1).
  3. Uczestnikiem Konkursu może być każda dorosła osoba fizyczna, będąca obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, która zaakceptuje niniejszy regulamin i wypełni zadania konkursowe opisane w konkursowym filmie na kanale YouTube "Szkoła Zioła" @szkolaziola.
  4. Zwycięzcą zostanie 1 (jedna) osoba wybrana przez Organizatora.
  5. Nagrodą w konkursie jest lampa uprawowa "Spider Farmer SE3000 300W LED" sponsorowana przez firmę Spider Farmer.
  6. Wartość nagrody wynosi (bez zniżek) €360.99. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  7. Nagroda zostanie wysłana kurierem z magazynu w Niemczech na europejski adres dostarczony przez zwycięzcę. Obowiązują warunki dostawy opisane na stronie sponsora.
  8. Konkurs przeprowadzany jest na terenie i podlega prawu Królestwa Hiszpanii.
  9. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej z oficjalnego konta "Szkoła Zioła" w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć tą samą drogą w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody i przejścia prawa do nagrody na innego uczestnika konkursu.
  10. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
  11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
  12. YouTube, Facebook, Google, Breed Bros, Wolne Konopie, Spider Farmer NIE są organizatorami ani zarządcami konkursu.  Konkurs Secret Location GrowShop

  1. Organizatorem konkursu jest Emil Karolak, właściciel platformy edukacyjnej Szkoła Zioła.
  2. Konkurs będzie przeprowadzony jednorazowo w dniach 28.05.2023 (od godz. 23:00:00) - 04.06.2023 (do godz. 23:59:00) (CET / GMT+1).
  3. Uczestnikiem Konkursu może być każda dorosła osoba fizyczna, która zaakceptuje niniejszy regulamin i wypełni zadanie konkursowe.
  4. Zwycięzcami zostaną 2 (dwie) osoby wybrane przez Organizatora.
  5. Wartość nagród wynosi odpowiednio 50 PLN oraz 100 PLN do wydania w sklepie www.secretlocation.shop. Nagrody (bony) nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  6. Nagrody zostaną pocztą elektroniczną (e-mail) na adresy dostarczone przez zwycięzców.
  7. Konkurs przeprowadzany jest na terenie i podlega prawu Królestwa Hiszpanii.
  8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
  9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
  10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
  11. YouTube, Facebook, Google, Breed Bros, Wolne Konopie, Secret Location GrowShop NIE są organizatorami ani zarządcami konkursu.
Informacje o Twoich ustawieniach prywatności
Chcemy zagwarantować Ci najlepszą jakość usług i zapewnić bezpieczeństwo dostępu do interesujących treści i elementów zawartych w naszym serwisie. W związku z tym informujemy o sposobie gromadzenia i wykorzystania danych osobowych, statystyk oraz działania plików cookies jak również innych usług. Dbamy o Twoją prywatność nie zwiększając swoich uprawnień, a Swoje dane możesz usunąć zgodnie z wytycznymi z polityki prywatności.
AKCEPTUJĘ I WCHODZĘ